Tota Anima Mea......

  är Latin, och betyder själens helhet ELLER helhet i själen.

 

Dessa ord kom upp under en Access Bars behandling. Jag stod som ett frågetecken, då jag inte hade en aning om vad dessa betydde. Visste ju inte ens vilket språk det var på. De fortsatte att komma fram flera gånger. Såsom under mina meditationer, genom runorna, och genom mina kraftdjur. Jag insåg att det var av stor betydelse. 

JA, det var så rätt, och så sant. 

Just att få "pusselbitarna" till själens helhet, ger mig helhet i min själ.

Innebörden av denna mening, har bara växt sig starkare, ju mer insikter/budskap och vägledningar som har fallit på plats.

Jag är så TACKSAM, över känslan att få vara HEL. Att kropp och själ är sammanlänkade i ett. Att jag inte springer ifrån livet, utan att jag verkligen stannar upp, och ÄR.

 

Harmoni och balans // Ann